Tillit, faglighet og omsorg

 

I dag har jeg drukket kaffe med vernepleier Monica Holmbukt. Hun har en av de viktigste jobbene i Tromsø– hun er nemlig en av de som leverer tid, omsorg og hjelp til innbyggere som har behov for omsorgstjenester fra kommunen. Monica er opptatt av å framsnakke omsorgsyrket, og skriver om samfunnsliv, yrkesliv og hverdagsliv på bloggen holmbukt.com. Hun har også vært spaltist i iTromsø. Tekster som denne, som handler om hvordan ”tjenestemottakere stjeler en plass i hjertet ditt, alle som én” sier veldig mye om hva som kjennetegner den gode omsorgen som vi ønsker å tilby innbyggerne våre.

I det siste har det vært mye snakk om dårlig økonomi og merforbruk i kommunen, og da først og fremst i helse og omsorgsektoren. Som jeg skrev om i dette innlegget er det mange grunner til at man bruker mer penger enn det var budsjettert med, men en viktig faktor er høyt sykefravær, kombinert med vikarbruk som følger av at man ikke har nok ansatte med nødvendig kompetanse. Løsningen på dette er ikke å kutte stillinger, slik enkelte i opposisjonen har tatt til orde for. Snarere tvert i mot. Vi trenger flere ansatte med riktig kompetanse, slik at vi ikke trenger å leie inn dyre vikarer, og vi trenger flere som går i hele stillinger. For å klare det må vi rekruttere flere nye medarbeidere – og holde på dem.

Jeg spurte Monica om hva hun mener som skal til for å holde på flinke fagfolk i kommunen. ”Det handler ikke om lønn ”, svarte hun med en gang. Derimot la hun vekt på at folk må føle at de får mulighet til å bruke seg selv og den fagkunnskapen de har i jobben sin. Derfor har hun tro på den tillitsreformen som SV har lansert sammen med Ap og Rødt.  (SVs komiteleder for Helse og velferd, Gunhild Johansen, skriver mer om bakgrunnen for tillitsreformen i dette avisinnlegget.)  Tillitsreformen handler i stor grad om å flytte mer ansvar og myndighet ut til de ansatte, fordi det er de som jobber tettest på tjenestene som best vet hvordan oppgavene kan løses på en faglig god måte. Noen har hevdet at dette vil føre til enda større overforbruk, fordi de som skal levere tjenesten alltid vil ønske å gjøre mer. Monica påpekte at det handler om god ledelse, og det er jo ikke sånn at hver enkelt ansatt skal ta avgjørelser alene. Men de ansatte skal få mulighet til å bruke sitt faglige skjønn i samråd med ledelsen. Det kan like gjerne føre til at man bruker mindre penger, fordi de ansatte kan finne gode løsninger som gir like god omsorg med mindre bruk av ressurser.

Faglighet handler også om mulighet til å få påfyll. En trasig konsekvens av at det er ubalanse i økonomien og overforbruk, er at alle reiser, kurs og konferanser blir satt til et absolutt minimum. Men som Monica påpekte, konferanser er en viktig mulighet til å møte andre innenfor samme yrke, snakke med likesinnede og få inspirasjon. Videreutdanning er også viktig, og jeg ble glad for å høre at Monica mener kommunen har vært flink til å tilby dette til våre ansatte.

Det høye sykefraværet i helse og omsorg er et annet problem som vi er nødt til å få bukt med, både av hensyn til økonomien men ikke minst av hensyn til de ansatte. Monica mente at selv om det er mange årsaker til høyt sykefravær, så er det ingen tvil om at mange er slitne av et yrke med mange tunge løft og mye pålagt overtid i en del avdelinger. For de som jobber i miljøtjenesten og kjører fra hjemmebesøk til hjemmebesøk, blir det mange kjøreturer i all slags dårlig vær og mange matpakker som spises i hui og hast bak rattet mellom to jobboppdrag. Det er ikke sikkert at tettere turnuser og mindre tid til rapportering mellom hvert besøk er den beste løsninga ifht dette. Vi må klare å lage jobbhverdager som det er mulig å stå i gjennom mange år. Da er det igjen viktig å la de ansatte få større mulighet til å påvirke hvordan jobben skal legges opp og hvordan oppgavene skal løses.

kaffe

Den gode kaffepraten er viktig, både for lokalpolitikere, helsearbeidere og tjenestemottakere, uansett om den tas på kafé, i kantina eller hjemme. (c) Monica Holmbukt 

Det aller beste med møtet med Monica var at hun var så positiv og optimistisk, og klar for omstillinger der det var nødvendig. ”Jeg tror dette blir bra”, sa hun. Med sånne som henne på laget tror jeg også det.

Advertisements

Kommentarer?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s