Lysløypa tilhører folket

Lysløypene på Kvaløya, Tromsøya og fastlandet er en viktig folkehelseinfrastruktur. Derfor må de tas vare på og prioriteres, slik man blant annet har gjort gjennom Tromsømarkaprosjektet. I fjor sommer ble også lysløypa på Kvaløya oppgradert fra skogssti til turvei med grus, noe som gjør det mulig å gå, sykle eller trille barnevogn tørrskodd hele sommerhalvåret. Dette er veldig bra, og øker bruken av lysløypa. Men siste etappen fra Skihuset til Storelva/Åsland er ikke utbedret. Her er det mye myr og gjørmete sti, noe som gjør det vanskelig for både voksne og barn å bruke lysløypa. En del klopper har blitt lagt ned på privat initiativ av innbyggere i området hjelper noe, men fortsatt er det store myrhull flere steder. Med turvei-standard kunne dette ha vært en flott skolevei for barn i Storelvafeltet og Åsland som nå må gå ned til fylkesveien. ​Det verste er likevel at den stien som tross alt fantes har blitt spist opp av utbygging helt opp mot lysløypa. Jeg var selv og så på elendigheta i forrige uke. I starten av Finnseterveien har lysløypestien blitt fjernet som følge av en utbygging som går helt opp i marka (svart strek på bildet under). Lysløypestolpene har blitt flyttet i en sving forbi dette området (rød strek), men det har ikke blitt gjort noe for å anlegge sti eller drenere langs de nye stolpene. Resultatet er at turgåere må gå gjennom myr og gjørme og blir gjennomvåte.

20170810_172204

Jeg stilte følgende spørsmål i formannskapet nå på tirsdag angående dette:

1. Hvilken oppfølging gjøres fra kommunens side for å sikre at utbyggere som får tillatelse til å flytte deler av opparbeidet lysløype etablerer en fullgod erstatning i løpet av kort tid?
2. Finnes det planer for utbedring av denne delen av lysløypa? Hvis ja, hva er tidsplan og kostnadsramme for dette? Hvis nei, hvorfor ikke?

 

Svaret jeg fikk fra administrasjonen var at den aktuelle utbyggingen var i tråd med gjeldende regulering, men at utbygger var ansvarlig for flytting av lysstolper i lysløypa eller andre tilpasninger. Dette ansvaret har ikke utbygger tatt. Jeg har fått opplyst at stolpene har blitt flyttet av frivillige i Kvaløysletta Skilag for at de skulle kunne opprettholde lysløypa i vinter, og det har ikke blitt laget nye grøfter eller gjort noe for å anlegge ny sti i området. Samtidig sier administrasjonen at lysløypa aldri har vært regulert, og at traseen går gjennom et regulert boligfelt. Dette er også årsaken til at man ikke har oppgradert denne delen av lysløypa til turvei-standard. Jeg synes dette er svært alvorlig. Lysløypa ble anlagt på dugnad tidlig på 1980-tallet, og har blitt brukt av flere generasjoner av Kvaløyværinger. Jeg har selv gått på ski i akkurat dette området som barn. Man må kunne si at det er en hevdvunnet rett for innbyggerne, selv om det reguleringsmessige ikke er i orden. Som bildet under viser går dagens lysløype gjennom et område som er regulert til boligbygging. (Hele svaret fra administrasjonssjefen kan leses i møteprotokollen fra formannskapsmøtet her: http://postliste.tromso.kommune.no/motedag?offmoteid=63674)

20170816_212032

Jeg mener det er avgjørende å få satt i gang en regulering av lysløypa sånn at man får sikret den for fremtidige generasjoner og samtidig får oppgradert den til turvei. Heldigvis var også administrasjonen representert ved kommunaldirektøren for byutvikling enig i dette. Jeg forventer derfor at det igangsettes en slik regulering snarest. Lysløypa skal tilhøre folket!

 

Advertisements

Kommentarer?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s