Et budsjett som setter de som har minst først

cropped-robin

I går ble det klart at det blir fire nye år med blå regjering. Det er trasig. I Tromsø har vi derimot et rødt flertall, og det merkes. I dag la SV, Ap og Rødt frem vårt budsjett og økonomiplan for Tromsø kommune 2018 – 2021. Selv om vi kunne ha ønsket oss ny regjering og en sterkere kommuneøkonomi er jeg veldig fornøyd med det vi får til med de rammene vi har.

I dette budsjettet setter vi de som har minst først. Vi investerer 100 millioner kroner i året i kommunale utleieboliger fordi alle skal ha en skikkelig plass å bo i Tromsø, og vi styrker skole- og barnehageramma med til sammen 19 millioner kroner i året.

Et sted å bo er en grunnleggende forutsetning for et godt og verdig liv. I Tromsø kommune er det alt for mange som sliter med å skaffe seg en skikkelig bolig. Køen for å få kommunal utleiebolig er altfor lang. I budsjettforslaget fra SV, Ap og Rødt står det:

Behovet for kommunale utleieboliger er stort, og altfor mange står i dag uten et tilfredsstillende boligtilbud i Tromsø. Samarbeidspartiene mener at vi må sette opp tempoet i anskaffelse av nye kommunale utleieboliger. Vi styrker derfor ramma for kjøp av boliger sosiale formål til 100 millioner i året. Parallelt med at det kjøpes inn boliger innenfor denne ramma bør det fortsatt utredes nye prosjekter for bygging av kommunale boliger i egen regi. Det bør også søkes å øke tilskuddene fra Husbanken til bygging av utleieboliger til vanskeligstilte. Det er et mål at kommunale utleieboliger skal ha en god og nøktern standard samtidig som man holder en utleiepris som er mulig for folk å betale.

Barn og unge er framtida vår. Det er avgjørende viktig at vi sikrer et godt skole- og barnehagetilbud til alle som vokser opp i Tromsø. SV, Ap og Rødt styrker skoleramma med 13,7 millioner kroner i forhold til administrasjonssjefens forslag, og fortsetter satsinga på 10 nye lærerstillinger i året. Vi øker driftstøtten til Vitensenteret og Holt læringstun. På barnehageramma sikrer vi tilskudd til å bedre språkforståelsen for flerspråklige barn, vi opprettholder støttestillinger som gis til barn med spesielle behov, og vi opprettholder distriktsbarnehagene i Tromvik, Kattfjord og Vengsøya.

Forslaget i sin helhet kan leses her (link kommer).

Advertisements

Kommentarer?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s