Oppløftende årsmøte

Tromsø SV hadde årsmøte i går. Det ble en het affære, med veldig mange gamle og nye medlemmer på et litt for lite kontor.

20180123_183053

Nesten alle fikk sitteplass. Luft var det litt verre med… (c) Tromsødama Ingrid M Kielland

Torgeir Knag Fylkesnes innledet til debatt om den politiske situasjonen. Han understreket at i en situasjon der Arbeiderpartiet ligger svært dårlig an på meningsmålingene er det avgjørende at SV viser seg frem som et livskraftig og helhetlig alternativ. SV skal ikke bare være en korrigerende lillesøster – vi bør ta mål av oss til å favne flertallet av venstresida i norsk politikk.

Jeg holdt en liten innledning som gruppeleder for kommunestyregruppa vår i Tromsø. Årsmeldinga kan du lese på Tromsø SVs hjemmeside. Årsmeldinger er på en måte litt kjedelige. Det handler om å oppsummere, og dermed peke bakover. Det kan være nyttig å se bakover, men viktigere å se fremover på spørsmålene jeg tror kommer til å prege Tromsøpolitikken i året som kommer.

Hvordan skal Tromsø bli grønnere?

Våren 2018 starter forhandlingene med staten om en Byvekstavtale, basert på forliket i Tromsø kommune om å bruke bompenger for å finansiere kollektivtiltak, gang- og sykkelveier og noen større veiprosjekter. Dette arbeidet har jeg skrevet mer om her og her. I tillegg skal vi vedta en ny klima- og miljøplan for Tromsø . Kommunestyret vedtok i 2015 at målet for den nye planen skal være 50 % utslippsreduksjon innen 2030. Dette er et ambisiøst mål, på grensen til hårete, og det er nettopp det som trengs. Klimaet kan ikke vente. Samtidig må vi ha reelle tiltak og gode løsninger for at målet skal bli bli mer enn fagre ønsker. Byvekstavtalen spiller en viktig rolle for å redusere utslippene fra personbiltransporten, men vi må også gjøre andre ting.

Arbeiderpartiet har tatt til orde for at Tromsø bør bli Norges første plastfrie by. Det synes jeg er en flott visjon. Foreløpig er det uklart hva slags politikk en slik visjon skal fylles med. SVs arbeidsprogram har mange gode og konkrete løsninger som vi kan jobbe med å realisere lokalt. Blant annet trenger vi flere panteordninger, mer gjenbruk, utfasing av plastposer og ikke minst ordninger for å erstatte de store plastmengdene innenfor veibygging og i byggenæringa. Nesten alt vi gjør i dag skaper plastsøppel. Plast er billig og lettvint, og samtidig brytes det ikke ned i naturen. Havet vårt har blitt smekkfullt av plastposer, Q-tips, trålernett og plastflasker. Mikroplast fra tannkrem og fleecegensere havner også i havet, spises av fisk og ender opp på middagstallerken vår. Det kommer til å kreve både vilje og mot å endre plastavhengigheten vår. SV er klare til å ta konkrete grep.

 

Hvordan skal Tromsøskolen bli bedre?

Flere lærere er viktig for å sikre alle elever en god oppfølging. Derfor har SV, Ap og Rødt stått sammen om å ansette flere lærere hvert år i denne kommunestyreperioden. Dette vil vi videreføre i 2018 og 2019. Vi vil også følge opp og undersøke effekten av pengene som er satt av til dette i budsjettet. SV har også andre skolepolitiske mål, blant annet skolemat, mer tid til praktisk-estetiske fag i skolen og leksefri skole. Disse målene har vi ikke fått til å prioritere økonomisk så langt i denne perioden, blant annet fordi vi har valgt å bruke penger på lærerstillinger. Årsmøtet diskuterte hva som kan gjøres for å realisere noen av disse målene på en billigere måte. På Selnes skole har de fått til å servere varm mat til elevene ved å ansette en kokk over SFO-budsjettet. Mye av råvarene får de billig eller gratis fra distributører som ønsker å redusere matsvinn. Hvis vi kunne få til å overføre denne modellen til andre Tromsøskoler kunne det både være et bidrag til kommunens klima- og miljømål og gi elevene våre en bedre skoledag med påfyll av sunn og næringsrik mat. Dette er noe vi i kommunestyregruppa vil jobbe videre med i året som kommer.

 

Hva skjer med helse og omsorg?

De økonomiske utfordringene i helse og omsorg kommer helt sikkert også til å prege året som kommer. Tromsø kommune bruker mye penger dette området. På en måte er det bra. Vi gir stort sett gode tjenester til innbyggerne våre, og jeg tror ikke det er noen som mener at tjenestene er for gode. Men det er nok likevel sånn at ting kan og bør gjøres på en mer kostnadseffektiv måte. Samarbeidspartiene har tatt grep, med SVs leder i Helse- og Velferdskomiteen Gunhild Johansen i spissen. Prosjekter for å fremme heltid fremfor deltid, og etablering av bemanningskontor har som mål å redusere vikarutgiftene og samtidig gi brukerne flere kjente ansikter å forholde seg til. I årene som kommer må vi også investere mer i nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

20180123_183101

Nye og gamle medlemmer følger med på Torgeirs innledning. (c) Tromsødama Ingrid M Kielland

2018 blir nok et spennende politisk år, også i Tromsø. Selv ble jeg særlig glad og optimistisk av innspillene fra de mange nye medlemmene på møtet. Jeg håper at både medlemmer og andre folk i Tromsø tar kontakt om det de har på hjertet, både utfordringer og løsninger. Sammen kan vi gjøre Tromsø bedre, mer rettferdig og mer miljøvennlig.

Advertisements

Kommentarer?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s